1

Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017

Zarządzenie Nr 8/2017
z dnia 30 maja 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2017