Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego

Zarządzenie Nr 8/2022
z dnia 26/04/2022r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2022