1

Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 9/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości
w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji