1

Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013

Zarządzenie Nr 9/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2013