1

Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie Nr 9/2019
z dnia 17 grudnia 2019 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2019