1

Zarządzenie Nr 514(148)12

Zarządzenie Nr 514(148)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji