Akty prawne

image_pdfimage_print

Uchwała Nr XX/262/12 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Pilskiego Domu Kultury i Klubu Seniora “Zacisze” w Pile – i utworzenia samorządowej instytucji kultury Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Uchwała Nr XXIII/307/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/262/12 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Pilskiego Domu Kultury i Klubu Seniora “Zacisze” w Pile – i utworzenia samorządowej instytucji kultury Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Statut Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Zarządzenie Nr 507(141)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

Zarządzenie Nr 514(148)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Zarządzenie Nr 3/12 Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Zarządzenie Nr 556(190)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie zaopiniowania projekty zmian w Regulaminie organizacyjnym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Zarządzenie Nr 13/12 Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Zarządzenie Nr 258(218)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.