1

Zarządzenie Nr 258(218)15

Zarządzenie Nr 258(218)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.
Rejestr zmian

Rejestr zmian
Zamówienia publiczne

Lista aktualnych ogłoszeń
Zamówienia publiczne archiwalne

Lista archiwalnych ogłoszeń
Ogłoszenia o naborze

Lista aktualnych ogłoszeń o naborze
Ogłoszenia o naborze archiwalne

Lista archiwalnych ogłoszeń o naborze
Zarządzenie Nr 556(190)12

Zarządzenie Nr 556(190)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie zaopiniowania projekty zmian w Regulaminie organizacyjnym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
Zarządzenia

Lista zarządzeń
Regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
Zarządzenie Nr 514(148)12

Zarządzenie Nr 514(148)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji