1

Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki