Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4 lipca 2017 11:56 Artur Bartoś 27 KB
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 121 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 66 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 117 KB
Formularz ofertowy 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 53 KB
Oświadczenie wykonawcy – art. 22 Pzp 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 27 KB
Oświadczenie wykonawcy – art. 24 Pzp 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 26 KB
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 35 KB
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej/lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 28 KB
Druk zapotrzebowania 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 33 KB
Wzór umowy 4 lipca 2017 11:54 Artur Bartoś 37 KB