Cyfryzacja kina “Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Cyfryzacja kina “Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Cyfryzacja kina “Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4 lipca 2017 10:38 Artur Bartoś 388 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4 lipca 2017 10:38 Artur Bartoś 47 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 4 lipca 2017 10:36 Artur Bartoś 119 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4 lipca 2017 10:36 Artur Bartoś 256 KB
Formularz oferty 4 lipca 2017 10:36 Artur Bartoś 156 KB
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy 4 lipca 2017 10:36 Artur Bartoś 142 KB
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, z art. 22 ust. 1 ustawy 4 lipca 2017 10:36 Artur Bartoś 131 KB
Wykaz wykonanych dostaw 4 lipca 2017 10:36 Artur Bartoś 131 KB
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 4 lipca 2017 10:36 Artur Bartoś 130 KB
Opis przedmiotu zamówienia 4 lipca 2017 10:36 Artur Bartoś 163 KB
Istotne postanowienia umowy / Wzór umowy 4 lipca 2017 10:36 Artur Bartoś 176 KB