Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4 lipca 2017 11:46 Artur Bartoś 26 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4 lipca 2017 11:46 Artur Bartoś 52 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 4 lipca 2017 11:44 Artur Bartoś 90 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki: 4 lipca 2017 11:45 Artur Bartoś 154 KB
Formularz ofertowy 4 lipca 2017 11:44 Artur Bartoś 52 KB
Oświadczenie wykonawcy – art. 22 Pzp 4 lipca 2017 11:44 Artur Bartoś 26 KB
Oświadczenie wykonawcy – art. 24 Pzp 4 lipca 2017 11:44 Artur Bartoś 26 KB
Wykaz dostaw 4 lipca 2017 11:44 Artur Bartoś 40 KB
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów 4 lipca 2017 11:44 Artur Bartoś 34 KB
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej/lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 4 lipca 2017 11:44 Artur Bartoś 27 KB
Wzór umowy 4 lipca 2017 11:45 Artur Bartoś 48 KB