Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXIX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

image_pdfimage_print

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXIX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 maja 2018 14:02 Artur Bartoś 296 KB
Informacja z otwarcia ofert 17 maja 2018 13:46 Artur Bartoś 103 KB
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 14 maja 2018 10:47 Artur Bartoś 129 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 9 maja 2018 18:23 Artur Bartoś 134 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 9 maja 2018 18:18 Artur Bartoś 193 KB
Formularz ofertowy 9 maja 2018 18:18 Artur Bartoś 98 KB
Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 9 maja 2018 18:17 Artur Bartoś 104 KB
Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania 9 maja 2018 18:17 Artur Bartoś 112 KB
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 9 maja 2018 18:17 Artur Bartoś 87 KB
Druk zapotrzebowania 9 maja 2018 18:16 Artur Bartoś 69 KB
Wzór umowy 9 maja 2018 18:16 Artur Bartoś 68 KB