Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Pile. Termomodernizacja Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji – Klub Seniora ul. Bydgoska 68 w Pile

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie umowy – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zmianie umowy – Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 07.07.2017

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Pile.
Termomodernizacja Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji – Klub Seniora ul. Bydgoska 68 w Pile

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20 grudnia 2017 15:08 Artur Bartoś 42 KB
Ogłoszenie o zmianie umowy - Roboty budowlane 20 grudnia 2017 15:07 Artur Bartoś 56 KB
Ogłoszenie o zmianie umowy - Roboty budowlane 18 grudnia 2017 14:30 Artur Bartoś 59 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21 sierpnia 2017 13:37 Artur Bartoś 63 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25 lipca 2017 10:08 Artur Bartoś 61 KB
Informacja z otwarcia ofert 13 lipca 2017 11:04 Artur Bartoś 67 KB
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 10.07.2017 10 lipca 2017 12:56 Artur Bartoś 49 KB
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 5 lipca 2017 12:45 Artur Bartoś 118 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 96 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 398 KB
Formularz ofertowy 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 51 KB
Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 39 KB
Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 42 KB
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 50 KB
Wykaz robót budowlanych 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 39 KB
Wykaz osób 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 39 KB
Wzór umowy 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 217 KB
Spis dokumentacji 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 25 KB
Dokumentacja projektowa – projekt architektoniczno-budowlany 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 9 MB
Przedmiar robót - Docieplenie ścian zewnętrznych - kolorystyka elewacji, Piła, ul. Bydgoska 68 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 121 KB
Kosztorys ofertowy - Docieplenie ścian zewnętrznych - kolorystyka elewacji, Piła, ul. Bydgoska 68 4 lipca 2017 12:47 Artur Bartoś 123 KB