Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Załącznik nr 10 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4 lipca 2017 10:57 Artur Bartoś 32 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4 lipca 2017 10:57 Artur Bartoś 24 KB
Wskazówki dotyczące wykonania okablowania pod instalacje monitoringu i podświetlenia budynku 4 lipca 2017 10:56 Artur Bartoś 278 KB
Modyfikacja SIWZ 4 lipca 2017 10:56 Artur Bartoś 36 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 192 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki: 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 161 KB
Formularz ofertowy 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 73 KB
Oświadczenie wykonawcy – art. 22 Pzp 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 25 KB
Oświadczenie wykonawcy – art. 24 Pzp 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 32 KB
Wykaz osób 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 25 KB
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 30 KB
Wykaz robót 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 47 KB
Wzór umowy 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 88 KB
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 45 KB
Podwykonawstwo 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 36 KB
Wskazówki dotyczące wykonania okablowania pod instalacje monitoringu i podświetlenia budynku 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 29 KB
Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 891 KB
Program Funkcjonalno Użytkowy 4 lipca 2017 10:52 Artur Bartoś 2 MB