Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI

Informacja z otwarcia ofert

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4 lipca 2017 12:13 Artur Bartoś 48 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4 lipca 2017 12:13 Artur Bartoś 444 KB
Informacja z otwarcia ofert 4 lipca 2017 12:13 Artur Bartoś 324 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 101 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 428 KB
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z załącznikami 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 545 KB
Inwentaryzacja – Rys. I1 Plan sytuacyjny 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 344 KB
Inwentaryzacja – Rys. I2 Rzut piwnic 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 157 KB
Inwentaryzacja – Rys. I3 Rzut parteru 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 224 KB
Inwentaryzacja – Rys. I4 Rzut piętra 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 189 KB
Koncepcja – Rys. A1 Plan sytuacyjny 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 353 KB
Koncepcja – Rys. A2 Rzut piwnic 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 163 KB
Koncepcja – Rys. A3 Rzut parteru 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 244 KB
Koncepcja – Rys. A4 Rzut piętra 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 200 KB
Koncepcja – Rys. A5 Przekrój przez szyb windy 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 161 KB
Koncepcja – Rys. A6 Rzut łazienek 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 186 KB
Koncepcja – wizualizacje 1-5 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 18 MB
Formularz ofertowy 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 94 KB
Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 77 KB
Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 64 KB
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 85 KB
Wykaz robót budowlanych 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 79 KB
Wykaz osób 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 83 KB
Wzór umowy 4 lipca 2017 12:07 Artur Bartoś 214 KB