image_pdfimage_print

Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Dostawa używanego, wolnego od wad i nie starszego niż 3 lata fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej będącego przedmiotem ekspozycji, pokazów lub testów dla Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji w Pile do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej wraz z ławą fortepianową i pokrowcem

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Warunki udziału w postępowaniu:

  1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym najmu lokalu użytkowego (załącznik nr 1),
  2. Deklaracja, że najemca w okresie trwania umowy będzie wykorzystywał lokal na prowadzenie działalności gastronomicznej, wyklucza się prowadzenie działalności koncertowej bez zgody Wynajmującego pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
  3. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek zdrowotnych i społecznych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek i zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  5. Zeznanie podatkowe za 2 ostatnie lata prowadzenia działalności gospodarczej,
  6. Wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł na konto RCK FE,
  7. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych,
  8. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych.

Kryterium oceny oferty jest cena.

Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Załącznik nr 10 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

SIWZ + wszystkie załączniki

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w roku 2013 na potrzeby Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w roku 2013 na potrzeby Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w roku 2013 na potrzeby Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji

SIWZ + wszystkie załączniki