Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Informacja z otwarcia ofert

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4 lipca 2017 12:41 Artur Bartoś 47 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4 lipca 2017 12:42 Artur Bartoś 285 KB
Informacja z otwarcia ofert 4 lipca 2017 12:41 Artur Bartoś 240 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 4 lipca 2017 12:39 Artur Bartoś 80 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4 lipca 2017 12:39 Artur Bartoś 341 KB
Formularz ofertowy 4 lipca 2017 12:39 Artur Bartoś 23 KB
Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 4 lipca 2017 12:39 Artur Bartoś 16 KB
Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania 4 lipca 2017 12:39 Artur Bartoś 17 KB
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 4 lipca 2017 12:39 Artur Bartoś 18 KB
Druk zapotrzebowania 4 lipca 2017 12:39 Artur Bartoś 25 KB
Wzór umowy 4 lipca 2017 12:39 Artur Bartoś 18 KB